Pro optimální uživatelský zážitek si prosím aktualizujte svůj flash player. Kliknutím sem si stáhnětě poslední verzi Adobe Flash.

Zásady ochrany soukromí

 

Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l. ('SonicBox.com') with the registered address at 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg provides the following Privacy Policy to inform the user of SonicBox.com about policies and procedures regarding the collection, use and disclosure of personal information.

1. Osobní údaje

 • 1.1.Já povoluji webu SonicBox.com zpracovávat technická data, týkající se mých návštěv webu SonicBox.com a moje personální data, včetně citlivých (tj. datum narození), poskytnuté mnou nebo které byly shromážděny skrz registrační proces v souladu s Zásady Soukromí, při předplacené periodě s SonicBox.com a po zrušení předplacení, v časovém úseku nutném pro SonicBox.com, pro splnění všech zákonných požadavků.
 • 1.2.Pro SonicBox.com jsem neposkytl/a ani neposkytnu žádné nepravdivé informace nebo dokumenty. Uznávám proto právo SonicBox.com na okamžité a jednostranné ukončení současné smlouvy při sebemenším podezření na podvod.
 • 1.3.Dovoluji, aby mé údaje byly ze strany SonicBox.com náhodně kontrolovány, a to jakýmikoli dostupnými prostředky k dosažení cíle. Kromě toho jsem si vědom/a, že není povinností v takovém prošetřování pokračovat a že uvedená entita nebude považována za zodpovědnou, společně ani odděleně, v případě mého vlastního nelegálního jednání.
 

2.  Cookies

 • 2.1.Souhlasím a dovoluje SonicBox.com k získávání a ukládání mých údajů automaticky z mého počítače, který byl použit k navštívení webu SonicBox.com (s použitím cookies a obdobných technologií). SonicBox.com může sledovat Předplatitelovu návštěvu webu, nabídnutím možnosti souhlasit s Cookies, při vstupu. Cookies pomáhájí k získání anonymních dat, sledováním uživatelských trendů a vzorů.
 

3. Shromážděné údaje

 • 3.1.Souhlasím a dovoluji SonicBox.com k získávání, zpracovávání údajů a komunikací se svými zpracovateli, včetně zpracovatelů umístěných v zemích, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany podle Evropské Komise, následující typy dat/informací se týkají Předplatitele: informace, které předplatitelé dobrovolně poskytují či povolují k zobrazení, jako je jméno, emailová adresa, adresa, datum narození a jiné zvláštní informace o účtě poskytnuté skrz formuláře SonicBox.com, bezpočet návštěv a zón na SonicBox.com stránkách, zobrazené předplatiteli. Informace o software a hardware mohou být ukládány, i s daty, které lze získat obecně v internetovém prostředí, jako je typ prohlížeče, IP adresa, atd.
 • 3.2.Chat communications, e-mails to SonicBox.com Staff along with messages to Broadcasters . SonicBox.com also keeps chat client logs with broadcasters for a limited period of time.
 

4. Použití sebraných dat

 • 4.1.SonicBox.com použije získaná data od předplatitelů pro obecné důvody, jako je zlepšování služeb, kontaktování předplatitelů, přizpusobování obsahu webu, zkoumat vzory chování ke zlepšení zážitku předplatitelů a pro propagační účely, v rozsahu povoleném zákonem.
 • 4.2.SonicBox.com nepronajímá, neprodává, nevyměňuje, nesdílí nebo jinak nepřeposílá údaje ke třetím stranám, kromě komunikace se skupinou firem SonicBox a poskytovatelům služeb za účelem poskytnutí dobré funkčnosti služeb SonicBox.com.
 • 4.3.SonicBox.com nepovoluje vysílajícím nahrávat nebo zachycovat osobní kameru Členů při obličej-obličej komunikaci. Taková činnost je zakázána na webovés tránce.
 

5. Ochrana údajů

 • 5.1.SonicBox.com podniká rozsáhlá bezpečnostní měření, aby byla zaručena maximální ochrana informací proti neautorizovanému přístupu, pozměňování, prozrazení nebo smazání dat. Údaje o registrovaném uživateli jsou vždy chráněna velice propracovaným bezpečnostním systémem.
 • 5.2.SonicBox.com chrání informace o registrovaných uživatelích jak na elektronické, tak na fyzické úrovni.
 • 5.3.Kromě vlastních bezpečnostních mechanismů a softwaru zapracovává SonicBox.com i ty nejpokročilejší dostupné bezpečnostní technologie pro zajištění maximální bezpečnosti svých uživatelů.
 • 5.4.Systém SonicBox.com splňuje bezpečnostní standardy PCI DSS, tedy soubor standardů od Visa/MasterCard, které mají velice přísné požadavky.
 • 5.5.SonicBox.com employee's access to any personal information of SonicBox.com subscribers is extremely limited and they are bound by confidentiality obligations. Therefore, they might be subject to disciplinary measures, including the termination of their contracts and in serious cases even criminal prosecution should they fail to meet these strict obligations.
 • 5.6.Předplatitel se může zeptat na mé jakékoli osobní informace, které SonicBox.com zpracovává a požádat o jakékoli napravení chyb v personálních datech (jako je datum narození). Pokud by předplatitel rád odmítl zpracovávání osobních údajů od SonicBox.com, on/ona může kdykoli zrušit jeho/její předplacení na SonicBox.com, kdykoli, jak je popsáno výše.
 • 5.7.Stránky SonicBox.com, pokud obdrží výše zmíněnou žádost, odešle osobní data týkající se zákazníka na e-mailovou adresu uvedenou při registraci na SonicBox.com. Jak bylo uvedeno v předchozím bodě, bude chráněna bezúhonnost SonicBox.com, pokud bude uplatňováno právo a pokud budou údaje ztraceny nebo neautorizovaně zpřístupněny.

Prostřednictvím registraci na webové stránce souhlasíte se s výše uvedeným.