Dla idealnych doświadczeń proszę zaktualizować Flash Player. Kliknij tutaj by pobrać najnowszą wersję Adobe Flash.

Members Terms and Conditions

Warunki tej umowy (dalej jako "Umowa") określają stosunki pomiędzy indywidualnym użytkownikiem (jak Członek lub Odwiedzający) z jednej strony a Docler S.à r.l. (dalej określanym jako "Operator Witryny"), zarejestrowanym pod adresem Aleja Johna F. Kennedy'ego 44, L-1855 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga i zarejestrowanym w RCS Luksemburg pod numerem B180.740 z drugiej strony.


The Website Operator operates SonicBox website (SonicBox.com). The aforementioned website is hereafter referred to as the “Website”.

Definicje

 • Członek/Konsument/Abonent

  Użytkownik, który decyduje się na korzystanie z usług Witryny.

 • Odwiedzający

  Użytkownik, który wchodzi i/lub odwiedza Witrynę, bez rejestracji do korzystania z jej usług.

 • Wykonawca

  Jednostka i/lub osoba prawna lub prywatna, udostępniająca usługowe treści/wsytępy, takie jak muzyka i/lub opowiadania i/lub komedia i/lub rozrywkę w postaci gier wideo poprzez Witrynę. Wykonawca może przedstawiać i/lub zamieszczać wyłącznie oryginalną treść / twórczość (i) oraz treści w synchronizacji z utworami znajdującymi się na broadcaster.sonicbox.com Centrum Fonoteki Wykonawcy. Wykonawca wchodzi w interakcję z Odwiedzającym(i) i/lub Klientem(ami) (jak zdefiniowano poniżej) usług Witryny na prośbę Klienta(ów) wyłączną dla Klienta(ów), poprzez Witrynę.

 • Saldo Kredytowe

  Użytkownicy mają możliwość nabycia pakietów Kredytów, by płacić przy ich użyciu za usługi premium. Płatności są bezpiecznie przetwarzane przez naszych pośredników płatności, a zakupione Kredyty zostają wyświetlone na koncie Członka jako dostępne środki, gotowe do wykorzystania.

 • Darmowy czat/Występ

  Darmowy Występ to usługa transmisyjna, podczas której Odwiedzający i Członkowie mogą oglądać darmową zawartość na żywo (tzn. występy Wykonawcy) i oddziaływać w pewnym stopniu z Wykonawcą za pośrednictwem czatu i/lub wiadomości pisemnych, przy czym to Wykonawca podejmuje decyzję, czy na nie odpowie.

 • Czat Prywatny/Transmisja Premium

  Usługi transmitowane o wartości dodanej w postaci treści, gdzie Członkowie mogą uzyskać dostęp do zawartości premium na żywo (tzn. występy Wykonawcy), pisać albo rozmawiać (komunikacja głosowa) z Wykonawcami (w celu otrzymania spersonalizowanych i/lub nieograniczonych usług) twarzą w twarz lub w grupie z innymi Członkami, z wyłączeniem innych użytkowników.

 • Operator Witryny

  Oznacza Docler S.à r.l. .

Poprzez wejście i/lub rejestrację na stronie potwierdzasz, że rozumiesz oraz akceptujesz co następuje:

1. Zawartość

 • A SonicBox.com is an interactive portal/platform that provides live streaming connection/communication online and allows live or pre-recorded performance between professional or amateur sources with original content and consumers.
 • B Prze wybraniem żądanych usług, Abonent powinien sprawdzić dostępną na Stronie listę opłat oraz dostępne w danym kraju metody płatności.
 • C Charakter oraz treści dotyczące różnorodnych usług Witryny odzwierciedlają wyłącznie zainteresowania i poglądy Wykonawców i/lub użytkowników, a nie poglądy Witryny/Operatora Witryny.

2. Usługi i gwarancje

 • A Witryna jest podzielona na określone obszary, oferujące darmowe i płatne treści. Wciąż aktualizujemy usługi Witryny, by jak najlepiej spełnić oczekiwania i sugestie Abonentów.
 • B Witryna, w zakresie dozwolonym przez prawo, nie poświadcza ani nie odpowiada za informacje, usługi ani produkty udostępnione za pośrednictwem usług. Abonent korzysta usług na swoje własne ryzyko.
 • C Witryna dokłada najwyższych starań, by zapewnić Abonentom najlepszą dostępną zawartość i usługi. Nie może jednak dawać gwarancji przydatności handlowej, przydatności do jakichkolwiek celów lub niezgodności z wykorzystaniem treści pod względem ich poprawności, dokładności, terminowości i wiarygodności lub innych.
 • D The Subscriber is aware that the content of the Website may include some materials intended for a mature audience.
 • E Ani Witryna, ani żadna ze stron uczestniczących w tworzeniu, produkcji lub dostarczaniu usługi lub treści nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, przypadkowe, następcze, pośrednie lub karne wynikające z dostępu do, albo interpretacji usług, produktów lub informacji udostępnionych przez lub za pośrednictwem Witryny, bez uszczerbku dla warunków ustalonych poniżej w niniejszej Umowie.

3. Zasady

 • A Witryna nie popiera niemoralnych ani nielegalnych interesów/działań; dlatego określono jasne zasady, mające chronić reputację Witryny.
 • B SonicBox.com is allowed to adult people (persons over 18 or 21 in some regions) in accordance with local laws or ordinances at the particular user’s physical location.
 • C Tylko osoby dorosłe mogą zostać wykonawcami na Witrynie.
 • D Zespół wsparcia Witryny podejmuje wszelkie wysiłki, by kontrolować dane i zapisy czatów Abonenta w poszukiwaniu naruszeń niniejszych zasad i warunków, przy pomocy wszelkich dostępnych środków.
 • E Witryna zastrzega sobie prawo do zastosowania natychmiastowego i trwałego zawieszenia, w przypadku gdy nazwa użytkownika lub treść jest obraźliwa, możliwie narusza prawa IP osób trzecich, lub w przypadku podejrzenia o fałszerstwo.

4. Proces rejestracyjny abonenta

 • A Rejestrując się na Stronie i akceptując niniejszą Umowę, Abonent wyraża wyraźną zgodę na świadczenie usług w okresie odstąpienia od umowy, a także wyraźnie potwierdza on, że traci prawo do jakiegokolwiek odstąpienia lub umorzenia w odniesieniu do Świadczenie tych usług. Powyższą zgodę uzyskano zgodnie z Dyrektywą o prawach konsumentów (2011/83 / WE) z dnia 25 października 2011 r., transponowaną w Luksemburgu na mocy ustawy z dnia 2 kwietnia 2014 r.
 • B Rejestrując się na Stronie i akceptując niniejszą Umowę, Abonenci zgadzają się zabezpieczyć, płacić koszty procesu i osłaniać Witrynę, jej przedstawicieli, dyrektorów, stowarzyszonych, prawników, wspólników, menedżerów, członków, agentów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, stratami, zobowiązaniami lub wydatkami (łącznie z rozsądnymi wynagrodzeniami prawników), spowodowanymi przez osoby trzecie, wynikającymi lub związanymi z ich zachowaniem, stwierdzeniami lub działaniami, a także naruszeniem wszelkich warunków, zasad lub obietnic zawartych tutaj, oraz bezprawnym działaniem w ramach niniejszej Umowy.
 • C W przypadku bezprawnych działań Abonenta lub naruszenia przez niego niniejszej Umowy, Witryna może zamknąć konto Abonenta, a także wszystko z nim związane bez uprzedzenia. Witryna nie odpowiada za żadną z możliwych strat wynikających z takiego zamknięcia, ani za kompensatę kredytów lub ich zwrot.
 • D Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem, gdy Użytkownik wchodzi na Stronę i/lub Abonent rejestruje się na Stronie i akceptuję tę Umowę; pozostaje ona w mocy aż do należytego jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron, w pełnej zgodności z warunkami i zasadami określonymi w niniejszej Umowie.
 

5. Opłaty, kompensata kredytów, zwrot kosztów, bezprawne działania

 • A Abonent może nabyć pakiety kredytów do wykorzystania na innej Stronie; dlatego wybór usług powinien być poprzedzony zapoznaniem się Abonenta z odpowiednią zawartością, cennikiem i metodami płatności dostępnymi na Stronie za wybrane/rozważane usługi.
 • B Zawartość usług Witryny może być darmowa lub płatna. Oglądanie darmowych (nie premium) transmisji na żywo i czatowanie z Wykonawcami na stronie jest darmowe (co skutkuje ograniczonym dostępem do tych usług). Jeżeli abonent chce uzyskać dostęp do zawartości premium, on/ona musi kliknąć na przycisk "premium", gdzie zakupione kredyty są wykorzystywane na zasadzie naliczania czasowego (zwykle naliczania sekundowego).
 • C Abonent może użyć opcji Quickbuy podczas pokazu prywatnego z Wykonawcą. Opcja zezwala systemowi na automatyczne uzupełnianie stanu konta Abonenta wybranym pakietem podczas korzystania z usług.
 • D Abonent może także użyć opcji Smartbuy, by cieszyć się pokazami prywatnymi bez przeszkód. Opcja zezwala systemowi na automatyczne uzupełnianie stanu konta Abonenta zawsze, gdy spada on poniżej 7 kredytów. Domyślnie smartbuy uzupełnia konto pakietem o wartości 27.99 kredytów. Jednakże Członek ma możliwość zmiany kwoty zakupu smartbuy.
 • E Członkowie są informowani o danej auto-płatności za każdym razem, gdy ma ona miejsce, przy pomocy automatycznego powiadomienia e-mail. Opcja może zostać dezaktywowana w ustawieniach konta.
 • F Jeżeli transakcja ulega odrzuceniu przez bank lub instytucję płatności (albo jej odpowiednik), opcja Smartbuy zostaje automatycznie dezaktywowana. Po dokonaniu przez członka transakcji zakończonej powodzeniem, opcja smartbuy zostanie ponownie aktywowana.
 • G Użycie którejkolwiek z podanych opcji zmieni domyślną metodę płatności ustawioną przez Abonenta.
 • H Billing danego konta (cena płacona za pakiety kredytów) zależy od fizycznej lokalizacji, w której konto zostało utworzone. Prosimy pamiętać, że Witryna zastrzega sobie prawo do zaokrąglania cen i może je dowolnie zastosować.
 • I W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, DDITS będzie ci w stanie pomóc w sprawie twoich transakcji wykonanych również przy pomocy różnych pośredników płatności, kontaktując się z danym pośrednikiem. Dlatego, dla informacji rozliczeniowych i obsługi należy użyć następującego adresu: Aleja Johna F. Kennedy'ego 44, L-1855 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga lub wysłać e-mail na adres support@dditservices.com. Witryna nie przechowuje ani nie ma dostępu do szczegółów płatności.
 • J Informacje o kosztach banku każdy abonent powinien skonsultować z jego/jej bankiem.
 • K Witryna nie ponosi odpowiedzialności za żadne trudności zachodzące poza Stroną Internetową.
 • L Wszelkie skargi powinny być przedstawione obsłudze klienta Witryny w ciągu 24 godzin od zdarzenia. Biorąc pod uwagę kompleksowość i szczegółowość procedury determinującej sprawiedliwe rozwiązanie skarg złożonych po okresie 24 godzin, będą one rozpatrywane wyłącznie w przypadku zadziałania istotnych czynników. Zespół obsługi klienta Witryny może, w razie potrzeby, dokładnie rozpatrzyć doniesienia i inne dane do swojej dyspozycji, uciekając się przy tym do wszelkich istniejących środków.
 • M Zgodnie z otwartym zrzeczeniem się przez Abonenta prawa do wycofania/anulowania, na mocy klauzuli (IV-A) obecnej Umowy, żadna prośba o zwrot kosztów lub anulowanie nie będzie akceptowana w przypadku, gdy Abonent rozpoczął korzystanie z zakupionego pakietu kredytów. Niektóre zwroty są jednak możliwe, jeżeli spełniają warunki ustalone w poniższych klauzulach.
 • N Witryna kompensuje/zwraca kredyty tylko w ilości określonej zgodnie z zapłaconą ceną i efektywnie zgłoszonym problemem, gdy jakikolwiek kredyt zostanie utracony z powodu dysfunkcji Witryny, lub gdy Wykonawca całkowicie i otwarcie odmawia świadczenia usług, które normalnie powinien świadczyć, lub które zgodził się świadczyć.
 • O Due to the payment system applied and third-party payment processors, only the same amount can be refunded which was originally paid for the purchase (i.e. no partial refund of credit packages bought is possible). For this purpose whenever only part of the credits is used, refund would only be possible by restoring the credits on your account. No payment refund will be possible. Refunds, when possible according to the above, will be issued using the same payment method the purchase was made with. The corresponding amount of credits will be deducted from the account's balance. Certain payment methods do not allow the refund because of technical reasons. Amounts spent on related services, such as FanClub, fee Surprise, Sneak Peak, Model Channel and/or Snapshot feature and/or offline/private messages, are not subject to refund/compensation.
 • P Niezależnie od powyższego, Witryna nie ponosi odpowiedzialności za oszczercze, obraźliwe lub nielegalne działania któregokolwiek z Abonentów, lub za wszelkie niepowodzenia pokazów, błędy, uchybienia, przeszkody, utraty, defekty, opóźnienia operacji lub transmisji, uszkodzenia linii komunikacyjnych, kradzież lub zniszczenie lub bezprawny dostęp, zmianę lub użycie rekordów, na podstawie umowy lub teorii czynów niedozwolonych, czy też w jakiejkolwiek innej sprawie, za kwotę przekraczającą kwotę zapłaconą przez Abonenta Stronę Internetowej.
 • Q W żadnym wypadku, łącznie z zaniedbaniem, Witryna ani żadna z jej spółek powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, bezpośrednie, przypadkowe, szczególne, następcze lub karne szkody wynikające z korzystania lub nieumiejętnego korzystania z usługi, bez uszczerbku dla ustaleń niniejszej klauzuli.
 • R Przypadki nieuczciwego zachowania związane z transakcjami online są traktowane jako priorytetowe, z zastrzeżeniem poszanowania prywatności Abonenta. Takie sytuacje mogą być zlecane jednostkom specjalizującym się w takich przypadkach.
 • S Abonent przyjmuje do wiadomości, że w przypadku jakichkolwiek oszukańczych transakcji Witryna ma prawo użyć wszelkich dostępnych informacji w przebiegu jakiegokolwiek badania zarządzania ryzykiem (wewnętrznego) lub postępowania prawnego. Łącznie z, bez twierdzenia o kompletności, historią przeglądania, adresami IP i e-mail, oraz innymi aktywnościami. Podczas takiego postępowania prawnego Witryna może współpracować z innymi profesjonalnymi jednostkami dochodzącymi i dzielić się z nimi pewnymi informacjami w celu przestrzegania prawa, dochodzenia swoich praw i reprezentowania najlepszego interesu Konsumentów. Abonent ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty dochodzenia związane z jakąkolwiek oszukańczą transakcją.
 • T Witryna w pełni współpracuje z jednostkami prawnymi prowadzącymi dochodzenia w zakresie oszukańczych transakcji oraz innych spraw podlegających jurysdykcji prawnej oraz odpowiada na wezwania i orzeczenia sądowe.
 • U Abonent przyjmuje do wiadomości, że Witryna zastrzega sobie prawo do zaokrąglania kwot będących kompensatą/zwrotem i może je dowolnie stosować.
 • V Kiedy nowa osoba rejestruje się na Stronie, może ona nabyć pakiety z kredytami bonusowymi. Opcja ta jest dostępna wyłącznie dla nowych użytkowników; rejestracja nowego konta na Stronie nie jest traktowana jako nowy użytkownik. Członkowie, którzy kupili już 10 kolejnych pakietów mogą zdecydować się na zakup pakietów z kredytami bonusowymi. Pakiety kredytów bonusowych nie są dostępne przez CCBill i zakupy telefoniczne. Kredyty bonusowe są częścią pełnego pakietu kredytów, dlatego NIE są możliwe zwroty po wykorzystaniu ich na Stronie.
 • W New Subscribers may validate their credit card with a minor validation transaction for which they are entitled to 9.99 credits. The amount for the validation transaction will be refunded immediately to the credit card user. The aforementioned promotional credits are not available for the Members who already have a membership on any Website operated by Docler Sarl or Duodecad IT Services Luxembourg Sarl, though their validation transaction will be refunded without exceptions.
 • X Wszystkie koszty związane z walutą i transakcjami są zawarte w wyświetlonej cenie pakietów kredytów. Witryna zastrzega sobie prawo do zmiany cen, co wynika z wahań kursów walut.

6. Deklaracje Abonenta

 • A Abonent zezwala Witrynie i/lub jakiejkolwiek innej jednostce działającej dla Witryny, na monitorowanie, nagrywanie i zapisywanie wszelkich moich działań online na tej Stronie (łącznie z czatem, wideo, e-mailami).
 • B Abonent przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały nagrane albo praca twórcza wykonana na mocy tej Umowy i/lub podczas korzystania z usług Witryny (a także wszelkie prawa, bez limitu, łącznie z prawem autorskim) pozostają wyłączną własnością Witryny.
 • C The Subscriber hereby expressly assigns, and transfers, without further compensation, to the Website and/or to any other entity acting under the instructions of the Website, the results, content, and proceeds of his/her appearance(s) (including all such appearances made to date) videos, audio, chat, dialogue, texts, acts, and instructional videos and advices, all of which are part of services provided - including all author rights to the above mentioned materials, renewals and extensions of such rights worldwide and throughout the whole validity period of such rights. The Website or any other entity acting under its instructions shall be deemed the authors thereof for all purposes and owner of all rights, title and interest, of every kind and character for the period of the validity of such rights, including any extensions and renewals, throughout the universe.
 • D Witryna ma prawo wielokrotnie używać, publikować, rozpowszechniać, edytować, dzielić na części, eksponować, a także w inny sposób wykorzystywać moje imię (prawdziwe lub fikcyjne), podobiznę, osobę, występy, głos, obrazy, czat, wideo, audio, dane biologiczne i osobowe, a także wypowiedzi, do wszelkich celów, w całości lub częściowo, we wszystkich środkach przekazu znanych obecnie lub odkrytych w przyszłości, do użytku na całym świecie, bez ograniczeń, w tym w połączeniu z promocją, eksploatacją i upublicznianiem.
 • E Abonent niniejszym zrzeka się wszelkich praw i deklaruje odstąpienie od wszelkich roszczeń, w zakresie dozwolonym przez prawo, że jakiekolwiek działanie Witryny narusza którekolwiek z jego praw, łącznie z jego prawami moralnymi, prawami do prywatności, prawami do reklamy, prawami własności lub innymi, i/lub prawami do korzyści za materiały albo pomysły przedstawione w niniejszym dokumencie.
 • F Abonent przyznaje Witrynie, jego następcom, właścicielom i mandatariuszom prawo do używania wszelkich zdjęć zrobionych przez niego/nią (przy pomocy kamery internetowej lub innych środków) i wysłanym na stronę w celu publikacji, bez dalszych opłat, w publikacjach drukowanych, cyfrowych w internecie lub za pośrednictwem CD, lub jakichkolwiek innych środkach przekazu, bez ograniczeń.
 • G Abonent niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich dalszych wynagrodzeń finansowych za jakiekolwiek prawa przypisane, przeniesione lub nadane Witrynie w ramach tej Umowy.
 • H Abonent deklaruje i przyjmuje do wiadomości, że nie działa on/ona w imieniu osoby prawnej, lecz jako indywidualny konsument i w żadnym wypadku zakup przez niego/nią usług na mocy tej Umowy nie będzie traktowany jako część jego/jej działań zawodowych.

7. Obowiązki Abonenta

 • A Abonent nie będzie kopiował, odtwarzał, publikował, pobierał, rozpowszechniał i/lub udostępniał publicznie jakichkolwiek treści/materiałów Witryny bez jej uprzedniej zgody.
 • B Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za ujawnianie jakichkolwiek fałszywych informacji i za wszelkie roszczenia prawne mogące wynikać z jego zachowania podczas przeglądania, czytania, lub pobierania materiałów i obrazów zawartych na tej stronie.
 • C Subskrybent bierze pełną odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa jego/jej konta i hasła.
 • D Abonent nie będzie używać wulgarnych słów, grozić lub wdawać w kłótnie, ani naruszać praw odwiedzających, Wykonawców, osób ze wsparcia Witryny lub administracji Witryny, ponieważ jest to zabronione.
 • E Treść wysłanego lub przekazanego tekstu ani wybrane imię nie może być obraźliwe, niegrzeczne, ani nie może naruszać żadnych praw IP.
 • F Subskrybent nie będzie używał uwag ani pseudonimów, które są nieakceptowane przez standardy dobrego smaku, sugerują naruszenie praw lub oszukanie innych.
 • G Abonent ma obowiązek poinformować Witrynę o wszelkich bezprawnych działaniach Wykonawców, a także o bezprawnym użyciu znaków handlowych, marek i/lub zarejestrowanej muzyki.

8. Przerwanie Subskrypcji

 • A Abonenci w każdej chwili mogą zrezygnować z subskrypcji usług Witryny.
 • B The Subscription cancellation can be completed by visiting the Website 24/7 Customer Service Center or by sending an email to help@sonicbox.com.
 • C Kiedy konto zostanie zamknięte, status Abonenta zmienia się na "Anulowany", a wszystkie szczegóły związane z płatnością zostaną zarchiwizowane.
 • D Witryna zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania jakiejkolwiek subskrypcji w przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy, lub bezprawnych działań Abonenta w ramach tejże Umowy, oraz do zawiadomienia odpowiednich władz, łącznie z wszczęciem postępowania karnego i zawiadomieniem stanu, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

9. Dane Osobowe i Polityka Prywatności

 • A Abonent niniejszym upoważnia Witrynę do przetwarzania danych technicznych związanych z jego/jej odwiedzinami na Stronie i jego/jej danych osobowych, łącznie z wrażliwymi danymi, podanymi przez niego/nią lub zebranych w procesie rejestracji, zgodnie z obecną Polityką Prywatności, podczas okresu jego/jej subskrypcji na Stronie oraz po anulowaniu jego/jej subskrypcji, podczas okresu potrzebnego Witrynie na zastosowanie się do wymogów prawnych.
 • B The Subscriber has not and will not provide any false information and/or documents to the Website. Therefore, He/She recognizes that the Website has the right to, immediately and unilaterally, terminate the present Agreement upon the slightest suspicion of forgery.
 • C Abonent wyraża zgodę na kontrolowanie przez Witrynę wszystkich swoich danych, losowo i/lub na podstawie zgłoszenia, przy pomocy wszelkich środków do tego służących. Jednakże, ma on/ona świadomość, że taka kontrola nie leży w obowiązkach Witryny i nie ponosi ona odpowiedzialności, częściowej ani pełnej, za jego/jej bezprawne działania.
 • D Abonent wyraża zgodę na i upoważnia Witrynę do uzyskiwania i przechowywania informacji automatycznie z jego/jej komputera i/lub jakiegokolwiek innego urządzenia lub sprzętu używanego do odwiedzenia Strony (z użyciem ciasteczek i innych technologii). Witryna może śledzić odwiedziny Abonenta na stronie, dając wybór akceptacji ciasteczek przy wejściu na Stronę. Ciasteczka służą do zbierania anonimowych danych poprzez śledzenie trendów użytkowników.
 • E Abonent zezwala Witrynie na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie swoim edytorom, łącznie z edytorami znajdującymi się w krajach niezapewniających odpowiedniego poziomu ochrony zgodnie z Komisją Europejską, następujących rodzajów danych/informacji związanych z Abonentem:
  1. Informacje, które Abonent dobrowolnie podaje i/lub upoważnia do wglądu, takie jak imiona, adres e-mail, adres zamieszkania, data urodzenia i inne rozmaite informacje dotyczące konta złożone na Witrynie poprzez Formularze zgłoszeniowe.
  2. Liczba odwiedzin i obszarów Witryny odwiedzonych przez Abonenta. Właściwości oprogramowania i urządzenia także mogą być zapisywane, wraz z innymi danymi, które można uzyskać z ogólnego środowiska internetowego, jak rodzaj przeglądarki, adres IP, etc.
  3. Rozmowy prywatne, takie jak rozmowy telefoniczne, zapisy czatów, faksy i wiadomości do pracowników Witryny wraz z wiadomościami e-mail do Wykonawców. Witryna przechowuje również czaty Wykonawców, raporty klientów przez ograniczony okres czasu.
 • F Witryna będzie używać danych uzyskanych od Abonentów w celach ogólnych, takich jak ulepszanie usług, kontaktowanie się z Abonentami, dostosowanie zawartości Witryny do potrzeb klienta oraz do celów marketingowych, w zakresie dozwolonym przez prawo.
 • G Akceptując niniejszą Umowę, Abonent wyraża zgodę na badanie przez Witrynę wzorów zachowań i trendów w celu poprawy doświadczeń abonenta.
 • H Witryna stosuje istotne środki bezpieczeństwa, by zapewnić maksymalną ochronę danych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, ujawnieniem lub usunięciem danych. Informacje Abonenta są zawsze chronione wysoce zaawansowanymi systemami bezpieczeństwa.
 • I Witryna chroni dane Abonenta na poziomie elektronicznym i fizycznym.
 • J Witryna aktywnie wdraża systemy chroniące dane przed utratą i wyciekiem, tak by zapewnić, że jej platforma jest odporna, zaktualizowana w zakresie słabych punktów i niespodziewanych ataków, a także przechodzi testy penetracji. Witryna wciela także najbardziej zaawansowane technologie ochrony dostępne na rynku, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo swoim Abonentom i przechowywanie ich danych/informacji.
 • K System Witryny spełnia standardy bezpieczeństwa PCI DSS, ustalone przez Visa/MasterCard i ustanawiające surowe wymogi.
 • L Dostęp pracowników Witryny do wszelkich danych osobowych Abonentów jest bardzo ograniczony i są oni związani obowiązkiem poufności. Dlatego może zostać wobec nich zastosowane postępowanie dyscyplinarne, łącznie z zakończeniem ich kontraktów, a w poważnych przypadkach nawet procesem karnym, jeżeli nie spełnią oni tych surowych zobowiązań.
 • M Witryna nie wynajmuje, nie sprzedaje, nie handluje, nie dzieli się, ani w jakikolwiek inny sposób nie przekazuje informacji osobom trzecim, z wyjątkiem komunikacji ze spółkami grupowymi Witryny oraz z dostawcami usług, w celu zapewnienia dobrego funkcjonowania usług Witryny.
 • N Witryna nie zezwala Wykonawcom na nagrywanie lub przechwytywanie obrazu z osobistych kamer Członków podczas czatu prywatnego/transmisji. Takie działanie jest zabronione na Stronie.
 • O Abonenci mogą otrzymać kopię wszelkich danych osobowych przetwarzanych przez Stronę i domagać się sprostowania wszelkich nieprawidłowych danych osobowych, za pośrednictwem podania na piśmie, wysłanego do jednego z kontaktów podanych w niniejszej Umowie, i po wskazaniu adresu, na jaki dane mają zostać przesłane. Jeżeli abonent chciałby sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych przez Witrynę, On/Ona jest zobowiązany do anulowania jego/jej subskrypcji na Stronie w każdej chwili, jak opisano powyżej.
 • P Witryna, po otrzymaniu powyższej prośby, prześle dane osobowe dotyczące Abonenta na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji na Stronie. Witryna nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy prawo, przewidziane w poprzedniej klauzuli, zostanie wyegzekwowane, a dane osobowe zostaną utracone lub staną się przedmiotem nieuprawnionego dostępu w wyniku takiej komunikacji.
 • Q In case of any queries, the Subscriber may use the contacts foreseen in section VIII of the present Agreement.

10. Funkcjonalność i Bezpieczeństwo

 • A Witryna bazuje na technologii Flash, używającej także tzw. technologii "Shared-Object", w celu poprawy doświadczeń użytkownika.
 • B Witryna zaleca Abonentom akceptację "Cookies" w ich przeglądarkach, by zapewnić pełną funkcjonalność.
 • C Zespół Wsparcia monitoruje wszystkie transmisje na Stronie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 

11. Spam

 • A Witryna nie toleruje spamu/działań prowadzących do spamowania.
 • B Jako spam traktuje się następujące działania:
  1. Manipulowanie wiadomościami, na przykład nagłówkami e-maili, wysyłanych do lub przez systemy komputerowe Witryny w sposób mogący wprowadzić w błąd abonentów Witryny.
  2. Podszywanie się pod maile od osób trzecich z ich serwerów bez zgody tych osób.
  3. Wysyłanie, przekazywanie lub przyczynianie się do wysłania fałszywych, oszukańczych informacji lub w inny sposób przeczących intencjom Witryny.
  4. Korzystanie lub przyczynianie się do korzystania z systemów komputerowych Witryny w celu umożliwienia transmisji niechcianych lub nieautoryzowanych materiałów. Obejmuje to wszelkie materiały promocyjne, adresy URL i wszelkie inne formy bezprawnego ubiegania się o klienta, które można umieścić na stronie, opublikować, przesłać przez e-mail, przekazać, lub udostępnić w inny sposób.
  5. Wygrywanie, umieszczanie, przesyłanie lub wysyłanie tej samej wiadomości, linku lub postu wielokrotnie.
  6. Przeszkadzanie normalnemu tokowi rozmowy poprzez wysyłanie wiadomości w szybkim tempie, zwielokrotnionych, używanie wyłącznie dużych liter i inne akcje, które w negatywny sposób oddziałują na możliwość normalnego współużytkowania stron przez użytkowników.
  7. Spamowanie za pośrednictwem systemu Witryny lub przeszkadzanie jej Abonentom jest naruszeniem niniejszych Warunków i Zasad.
 • C Witryna robi wszystko, co w jej mocy, by chronić swoich abonentów przed szkodliwym wpływem spamowania.
 • D Jeżeli spam poprowadzi do jakiejkolwiek utraty na Witrynie, rozpatrywane będzie użycie wszystkich postępowań prawnych.
 • E Niezależnie od powyższego, Witryna po uzyskaniu zgody od Abonenta, w ramach niniejszej Umowy, może wysyłać promocyjne e-maile o swojej własnej i Witrynach partnerskich, przy czym każdy e-mail będzie zawierał opcję wypisania się z listy mailingowej.
 • F Zarejestrowani Abonenci mogą okazjonalnie otrzymywać newslettery związane z Witryną i/lub jakimikolwiek powiązanymi produktami. Wiadomości wysyłane do Abonentów mają charakter transakcyjny lub dotyczą znajomości. Zapisanie się i rezygnacja z tych newsletterów wymaga jednego kliknięcia. Wszelkie wiadomości promocyjne będą wysyłane tylko w przypadku wyrażenia zgody przez Abonenta na otrzymywanie takich promocyjnych usług marketingowych.
 • G Jeżeli Abonent chciałby zgłosić spam, zaleca mu się użycie funkcji "Wiadomość do Obsługi" w zakładce "Moje Konto" lub wysłanie wiadomości na adres help@sonicbox.com. Zespół wsparcia Witryny rozpatruje wszystkie zgłoszenia tak szybko, jak to możliwe.

12. Kontakty

 • 12.1 Z Działem Obsługi Klienta można skontaktować się poprzez:
  1. Czat Wsparcia Online
  2. “Help” function
  3. Funkcja "Wiadomość do Pomocy" w koncie subskrybenta;
  4. Wysłanie wiadomości na help@sonicbox.com.
  5. Sending a letter to: Docler S.à r.l. – SonicBox, L-1855 Luxembourg, 44, Avenue John F. Kennedy, Grand-Duchy of Luxembourg

13. Różne:

 • A Niniejsza Umowa określa pełne i kompletne porozumienie pomiędzy Abonentami a Witrynami w odniesieniu do jej przedmiotu, a także zastępuje wszystkie wcześniejsze porozumienia i umowy, pisane lub słowne.
 • B Jeśli nie jest nie zgodne z prawem lub nie jest inaczej ustalone każde z postanowień niniejszej Umowy będzie nadal obowiązywać.
 • C Jeśli dowolna część niniejszej Umowy uznaje się za niemożliwe do wyegzekwowania przez sąd właściwej jurysdykcji, nie ma to wpływu na wykonalność innych części niniejszej Umowy.
 • D Osoba pozywająca w jakimkolwiek pozwie, nawołującym do stosowania się do zasad, o których mowa jest w niniejszej umowie, ma prawo dążyć do rekompensaty z tytułu poniesionych przez nią opłat adwokackich oraz sądowych.
 • E W przypadku zmiany warunków niniejszej Umowy, Witryna opublikuje zaktualizowany zbiór warunków i zasad Witryny i/lub opublikuje informację o zmianie i/lub wyśle abonentom wiadomość o zmianach przed wprowadzeniem tych zmian.
 • F Jeżeli jakakolwiek modyfikacja jest nie do zaakceptowania przez Abonenta, on/ona powinien/powinna odstąpić od korzystania z Witryny i jej usług oraz anulować swoją subskrypcję. Jeżeli on/ona nie odstąpi od korzystania z Witryny i jej usług, zostanie to potraktowane jako akceptacja zmian.
 • G Wersja w języku angielskim winna przeważać we wszelkich oświadczeniach prawnych, ustawowych deklaracjach złożonych przez Witrynę, łącznie z obecną Umową. Witryna nie będzie rozpatrywać żadnego typu roszczeń prawnych, lub innych roszczeń wynikających z niezrozumienia będącego wynikiem niepoprawnego tłumaczenia.
 • H Niniejsza Umowa i wynikające z niej stosunki pomiędzy Witryną a Abonentami będą regulowane zgodnie z przepisami prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga.
 • I Wszelkie konflikty pomiędzy Witryną a Abonentami będą rozwiązywane polubownie i tylko w przypadku, gdy to rozwiązanie nie jest skuteczne, kompetentną jurysdykcją dla konfliktów wynikających z niniejszej Umowy będą sądy Miasta Luksemburga.

Przez zarejestrowanie się na stronie zgadzasz się na powyższe.